Seleccionar página

Fanzine. Fahrenheit450.

Disseny editorial, Direcció d’art

Disseny de publicació de poesia.
Portada tramada amb serigrafia
de degradat