tipogeografia

projecte #tipografia #psicogeografia

“La deriva és un dispositiu que no s’oposa en l’esdevenir, sinó que deixa que succeeixi i que es desplegui, acompanyant-lo cap als seus propis fins: travessar la mar, un territori fluid i en constant moviment —i, per tant, un territori de l’“aquí i ara”, com solen ser tots els fenòmens urbans—, obtenint potència i acompanyant l’energia del vent, d’aquesta força immaterial pura que quan es deté deixa d’existir.”

Pasear, detenerse francesco careri

TipoGeografia és un concepte que conté la part essencial de la paraula representada (tipografia) i el conjunt de realitats físiques i humanes d’un territori (geografia). Aquest nou concepte que podria incloure’s com una ramificació de la psicogeografia, desenvolupada per la deriva situacionista, reflexiona sobre els efectes de l’ambient geogràfic en les emocions i el comportament de les persones. En tipografia, l’arquitectura de la lletra es dibuixa a partir de traçats, que connecten entre si mitjançant nodes. Si apliquem aquesta metodologia sobre un espai, podríem substituir el vector de dibuix per un de moviment i configurar una lletra o paraula a partir d’un recorregut determinat. El registre d’aquest passeig escrit es pot dur a terme mitjançant una aplicació que dibuixi virtualment el trajecte geolocalizado d’un dispositiu mòbil, com per exemple Google Maps. A través de l’acte de caminar, deambular o derivar en un territori es projecta una paraula que replanteja el significat d’un lloc concret. Aquest projecte pretén estudiar i aplicar la tipogeografía sobre camp urbà i desenvolupar una proposta metodològica.

Toni Bauzà, març del 2020